Automaticke dvere, posuvné dvere, sekčné brány - VadTech

tel.: +421 948 399 968

Menu

Servis, Opravy - Technická podpora / Preventívny servis

Servis preventívnej údržby a prevencie

Bezproblémovosť a bezporuchovosť zariadení sa priamo odzrkadľuje na taktike údržby a na skúsenostiach získaných zo štatistiky porúch. Keď sa blíži koniec životnosti jednotlivých súčiastok, je nutné súčiastku v predstihu vymeniť za novú alebo špecifickým prístupom predĺžiť dobu jej životnosti pokiaľ je to možné. Inak je veľmi pravdepodobné, že v prípade poruchy jednej súčiastky budú poškodené i zvyšné súčasti zariadenia a bude potrebné rekonštruovať celé časti technického systému alebo komplexne vymeniť celý výrobok.

Pravidelnými servisnými prehliadkami vykonávanými našimi pracovníkmi a okamžitým prijímaním potrebných opatrení sa nielen predlžuje životnosť Vašich dverí, ale zvýšite aj prevádzkovú bezpečnosť a vyhnete sa neželaným dôsledkom. Potenciálne poruchy sa tak zistia a odstránia včas, nebudú nutné mimoriadne servisné zásahy na mieste, čo v konečnom dôsledku šetrí Váš čas a náklady.

Spoločnosť VadTech,s.r.o. Vám „Servis preventívnej údržby a prevencie“ poskytuje ako doplnkovú službu a osobitný typ technickej podpory, vždy na základe osobitnej požiadavky.

COPYRIGHT © VadTech, s.r.o 2024, powered by ENABLE | Cookies & GDPR | Zmeniť nastavenia cookies

O NÁS

|

KARIÉRA

|

KONTAKT

Automaticke dvere, posuvné dvere, sekčné brány - VadTech